Klubbens adresse:

 

Kirkeallé 9, 6400 Sønderborg