Hvordan bliver du medlem?

 

Som aktivmedlem kan optages enhver af foreningens målgruppe der er fyldt 15 år. Som støtte og passivmedlem kan enhver der ønsker at støtte og/eller bidrage til klubbens drift og arbejde.

 

Klub Als er en klub for mennesker med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne i Sønderborg Kommune

 

Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen

 

Kontingentsatser:

 

Årskontingent - aktiv: 500 kr - betales i januar måned

Ved senere kontingentbetling

Efter juli måned 250 kr.

Gæstekort til en aften - aktiv: 25,00 kr.

 

Årskontingent - støtte/passiv: 100,00 kr.

 

Giro kort fås i klubben, og skal betales via posthus/netbank. Desuden skal der udfyldes en medlemsblanket. Print den nederst på siden eller få en i klubben.

 

Betaling ved kassen er ikke muligt

 

Om medlemskab (uddrag af vedtægterne)

 

§ 3. Medlemmer:

 

3a - Aktivmedlem:

 

Som aktivmedlem kan foreningen optage enhver, der falder ind under foreningens målgruppe og som er fyldt 15 år.

 

Et aktiv-medlem kan modtage tilskud, samt deltage i alle klubbens aktiviteter.

 

3b - Støtte- og passivmedlem:

 

Som støtte- og passivmedlem kan optages enhver uden for foreningens målgruppe, der ønsker at støtte og/eller bidrage til klubbens drift og arbejde. Støtte- og passivmedlemmer er valgbare til bestyrelsesarbejde.

 

Et støtte- og passivmedlem kan ikke modtage tilskud eller deltage regelmæssig i klubbens aktiviteter

 

Medlemmer skal selv sørge for en privat ulykkesforsikring, og er således ikke forsikringsmæssigt dækket af Klub Als