Gæstekort


Der kan købes gæstekort ved indgangen for gæster der ønsker at besøge klubben og som ikke er medlemmer af klubben.


Gæstekortet giver adgang til en almindelig klubaften. Ved klubaftener, hvor der er opkræves deltagerbetaling, yder klubben i nogle tilfælde et tilskud. I disse tilfælde kan gæsten kun deltage hvis der betales et beløb af samme størrelse som tilskuddet.


Et gæstekort koster 25 kr. pr. aftenBemærk!  Der kan ikke betales med Mobilepay og Kreditkort