Klub Als

 

- klubben hvor alle kan være med

 

 Breaking News

 CORONAPAS !


Klub Als beder alle medlemmer og ledsagere, der ønsker at besøge klubben  tirsdag den 7. (Juleafslutning), om at fremvise enten

gyldigt Coronepas eller

dokumentation for negativ test ved indgangen.

Juleafslutning i Klub Als

tirsdag den 7. december


Mette Ingwardsen kommer og synger for os og vi serverer æbleskiver og gløgg Klub Als er åben igen


Kl. 18 til 21, hver anden tirsdag

Frivillighedens Hus

Perlegade 50, Sønderborg


   Aktivitetskalender:


   Følgende tirsdage vil klubben være åben fra kl. 18 til 21:


   14. september - Café

   28. september - Café

   12. oktober - Café

   26. oktober - Café

   9. november - Café

   23.november - Café

   30. november - Bowling

   7. december - Juleafslutning


Midlertige lokaler.


Vi er midlertidigt flyttet ind i Frivillighedens Hus i Perlegade, hvor der er nogle store, hyggelige lokaler. Her skal vi være indtil ombygningen af vores gamle lokaler på Aléen er færdig.


Af hensyn til andre brugere i Frivillighedens Hus spiller der dæmpet musik. 

Parkering på p-pladsen bag Frivillighedens Hus. Adgang til klubben fra Gågaden (Perlegade)


Bemærk at klubben kun vil være åbent hveranden uge resten af året.Hvem er vi ?

Klub Als er en klub for mennesker med vedvarende nedsat fysisk/psykisk funktionsevne i Sønderborg Kommune.

 

Hvornår mødes vi?

Der er klubaften hver tirsdag kl. 18:30 - 21:00 - undtagen ferie og helligdage

 

Der er spisning for tilmeldte medlemmer kl. 18:00 - 18:30 læs mere her - Spisning på klubaften

 

Maden leveres af Holbøl Landbohjem og koster 60 kr. pr. couvert

 

Frivillighed som fundament

Klubbens kerneydelser drives af en frivillig bestyrelse samt af medlemmer og medarbejdere. Sønderborg Kommune yder tilskud til klubbens administration og drift.


Formål:

Foreningens formål er at igangsætte frivilligt socialt arbejde i form af aktiviteter, temaer og traditioner, musik og sang for og med mennesker i målgruppen i Sønderborg Kommune.

 

Mål:

- At skabe livsglæde i et fællesskab ud fra de enkelte medlemmers muligheder og ressourcer og inddrage dem i klubbens aktiviteter og drift.

 

- At styrke det sociale netværk med henblik på at skabe nye relationer og venner.

 

- At forebygge ensomhed og isolation ved at afholde en ugentlig klubaften, hvor musik, live bands, dans, spil, bowling, maling m.m. er aktiviteter og hvor medlemmerne kan få hjælp og støtte til at udfolde deres individuelle ressourcer.