Klub Als

 

- klubben hvor alle kan være med

 

Meddelelse til Klub Als´s medlemmer.


På grund af den uændrede situation med risiko for Coronasmitte, må vi desværre meddele at klubben foreløbig er lukket indtil sommerferien og alle aktiviteter i klubben er derfor aflyst.


Vi følger nøje regeringens anvisninger og vil holde jer orienteret her på hjemmesiden om hvornår vi igen kan åbne klubben.


Forårsfesten, der skulle have fundet sted den 31. marts, flyttes til et senere tidspunkt og tilmeldinger overføres til den nye fest.


Hvis du ikke ønsker at deltage i den nye fest og ønsker indbetalingen retur, rettes henvendelse til klubals@klubals.dk

Hvem er vi ?

Klub Als er en klub for mennesker med vedvarende nedsat fysisk/psykisk funktionsevne i Sønderborg Kommune.

 

Hvornår mødes vi?

Der er klubaften hver tirsdag kl. 18:30 - 21:00 - undtagen ferie og helligdage

 

Der er spisning for tilmeldte medlemmer kl. 18:00 - 18:30 læs mere her - Spisning på klubaften

 

Maden leveres af Holbøl Landbohjem og koster 60 kr. pr. couvert

 

Frivillighed som fundament

Klubbens kerneydelser drives af en frivillig bestyrelse samt af medlemmer og medarbejdere. Sønderborg Kommune yder tilskud til klubbens administration og drift.


Formål:

Foreningens formål er at igangsætte frivilligt socialt arbejde i form af aktiviteter, temaer og traditioner, musik og sang for og med mennesker i målgruppen i Sønderborg Kommune.

 

Mål:

- At skabe livsglæde i et fællesskab ud fra de enkelte medlemmers muligheder og ressourcer og inddrage dem i klubbens aktiviteter og drift.

 

- At styrke det sociale netværk med henblik på at skabe nye relationer og venner.

 

- At forebygge ensomhed og isolation ved at afholde en ugentlig klubaften, hvor musik, live bands, dans, spil, bowling, maling m.m. er aktiviteter og hvor medlemmerne kan få hjælp og støtte til at udfolde deres individuelle ressourcer.