Klub Als

 

- klubben hvor alle kan være med

 

Åbning af Klub Als er udsat.


 På grund af den stadig høje coronasmitte har bestyrelsen besluttet at åbningen af Klub Als foreløbig er udsat til den 1. februar 2022.


Vær opmærksom på, at der kan komme yderligere udsættelser af dato for åbning af klubben.

Den endelige dato vil blive oplyst her på siden samt på Facebook.Klubben vil være åben fra kl. 18 til 21,

(Ingen spisning )


Derefter hver anden tirsdag

Frivillighedens Hus

Perlegade 50, Sønderborg

Halvårsprogram 2022


   

Midlertige lokaler.


Vi er midlertidigt flyttet ind i Frivillighedens Hus i Perlegade, hvor der er nogle store, hyggelige lokaler. Her skal vi være indtil ombygningen af vores gamle lokaler på Aléen er færdig. 


Vi har fået oplyst at ombygningen forventes færdig ca. til sommerferien. D.v.s. at vi håber på at komme tilbage til vores "gamle lokaler" på Alleen efter sommerferien 2022.


Af hensyn til andre brugere i Frivillighedens Hus spilles der dæmpet musik. 


Parkering på p-pladsen bag Frivillighedens Hus. Adgang til klubben fra Gågaden (Perlegade)


Bemærk at klubben kun vil være åbent hveranden uge frem til sommerferienHvem er vi ?

Klub Als er en klub for mennesker med vedvarende nedsat fysisk/psykisk funktionsevne i Sønderborg Kommune.

 

Hvornår mødes vi?

Der er klubaften hver tirsdag kl. 18:30 - 21:00 - undtagen ferie og helligdage

 

Der er spisning for tilmeldte medlemmer kl. 18:00 - 18:30 læs mere her - Spisning på klubaften

 

Maden leveres af Holbøl Landbohjem og koster 60 kr. pr. couvert

 

Frivillighed som fundament

Klubbens kerneydelser drives af en frivillig bestyrelse samt af medlemmer og medarbejdere. Sønderborg Kommune yder tilskud til klubbens administration og drift.


Formål:

Foreningens formål er at igangsætte frivilligt socialt arbejde i form af aktiviteter, temaer og traditioner, musik og sang for og med mennesker i målgruppen i Sønderborg Kommune.

 

Mål:

- At skabe livsglæde i et fællesskab ud fra de enkelte medlemmers muligheder og ressourcer og inddrage dem i klubbens aktiviteter og drift.

 

- At styrke det sociale netværk med henblik på at skabe nye relationer og venner.

 

- At forebygge ensomhed og isolation ved at afholde en ugentlig klubaften, hvor musik, live bands, dans, spil, bowling, maling m.m. er aktiviteter og hvor medlemmerne kan få hjælp og støtte til at udfolde deres individuelle ressourcer.